ยามเย็น…กับเพลง Broadway

ยามเย็น…กับเพลง Broadway
A Charity Concert
By Thailand Philharmonic Orchestra
11 February 2018
At Prince Mahidol Hall