ประวัติวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเปิดการแสดงครั้งแรกที่หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องในงานคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลองการประชุมของสมาคมวิชาชีพนักทรัมเป็ตนานาชาติ (International Trumpet Guild Conference) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยยังคงได้รับเสียงชื่นชมและความประทับใจจากมิตรรักแฟนเพลงอย่างไม่ขาดสายตลอด ๑๒ สมัยการแสดง วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยมีการแสดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ จากการควบคุมการบรรเลงโดยวาทยกรชั้นนำระดับโลกหลายท่าน เช่น Gudni A. Emilsson, Claude Villaret, Alfonso Scarano, Leo Phillips, Michalis Economou, Jeannine Wagar, Dariusz Mikulski, Ligia Amadio, Terje Mikkelsen, Alkis Baltas, พันเอก ประทีป สุพรรณโรจน์, Jeffery Meyer และอีกมากมาย

นอกจากนี้ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมแสดงกับผู้แสดงเดี่ยวดนตรีจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งต่างก็ยกย่องว่าวงสามารถเติบโตและมีพัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างมากในเวลาไม่นาน ผู้แสดงเดี่ยวรับเชิญเหล่านี้ได้แก่ Jens Lindemann, Eri Nakagawa, Lambis Vassiliadis, Boris Brovtsyn, Martin Kasik, Tomas Strasil, Reinhold Friedrich, Cristina Bojin, Karina Di Virgilio, Mischa Maisky, Yoon Jin Kim, Christopher Espenschied, Dimitri Ashkenazy, Paul Cesarczyk, Serouj Kradjian, Robyn Schulkowsky, Lucia Aliberti, Wolfram Schmitt-Leonardy, Peter Bruns, Shyen Lee, Aiman Musakhodzhaeva, Henri Bok, Christoph Hartmann, ขวัญชนก พงศ์ไพโรจน์, ตปาลิน เจริญสุข และเอกชัย เจียรกุล

12314179_10153678835185953_673075061683552500_o

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยได้แสดงคอนเสิร์ตในระดับนานาชาติครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้รับเชิญจากสมาคมออร์เคสตร้าญี่ปุ่นให้มาแสดงในงานเทศกาลออร์เคสตร้าเอเชีย (Asian Orchestras) ที่คอนเสิร์ตฮอลล์แห่งนครโตเกียว และในปีเดียวกัน วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยยังได้รับเชิญจากรัฐบาลไทยให้ไปแสดงในงานกาล่าคอนเสิร์ตในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๑๕ ที่จัดขึ้นที่ชะอำต่อหน้าคณะนายกรัฐมนตรี ๑๐ คนจาก ๑๐ ประเทศอาเซียน และ ๖ คนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการแสดงในระดับนานาชาติที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และล่าสุดที่สหพันธรัฐมาเลเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดสำหรับการจัดการแสดงในวาระโอกาสสำคัญของปวงชนชาวไทย คือ การแสดงดนตรีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงาน “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในคอนเสิร์ตนี้ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นการแสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ โดยการแสดงในครั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๗ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จฯ มาทรงดนตรีร่วมกับนักศึกษาที่หอประชุมศิริราช เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖

ฤดูกาลใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ นับเป็นฤดูกาลที่ ๑๓ ภายใต้การควบคุมของวาทยกรหลักประจำวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยคนใหม่ อัลฟอนโซ สการาโน (Alfonso Scarano) ผู้ยืนหยัดและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพดนตรีคลาสสิกให้ดีเลิศ การแสดงของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยในแต่ละปีจะมีรายการแสดงมากกว่า ๗๐ รอบการแสดง ซึ่งคัดสรรบทเพลงมาจากบทเพลงออร์เคสตร้ามากกว่า ๓ ศตวรรษ รวมไปถึงบทเพลงของวงเชมเบอร์ บทเพลงร่วมสมัย และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่เป็นพิเศษอีกด้วย

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยภาคภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือความเป็นนานาชาติ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สมาชิกวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยจำนวน ๙๕ คน มาจากกว่า ๑๕ ประเทศทั่วโลก นอกเหนือจากผลงานการแสดงสด วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยยังได้ผลิตผลงานบันทึกเสียงถึง ๑๕ อัลบั้ม นอกจากนั้น วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยก็ยังมีโครงการใหม่ๆ และความร่วมมือกับนานาประเทศในการผลิตผลงานบันทึกเสียง การจัดรายการแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยและต่างประเทศอีกมากมาย

ฤดูกาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ หรือฤดูกาลที่ ๑๓ ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย จะมีการแสดงมากกว่า ๘๐ รายการต่อปี ทั้งรายการแสดงปกติและรายการพิเศษต่างๆ ตลอดฤดูกาลอีกด้วย