fbpx

[POSTPONED] Dvořák and Tchaikovsky

วง Thailand Phil ขอประกาศเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตของเราในเดือนพฤษภาคมนี้ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โปรดติดตามเนื้อหาออนไลน์ใหม่ ๆของเรา และประกาศเกี่ยวกับการแสดงคอนเสิร์ตของเราในอนาคต ได้ทาง Facebook และ Instagram ของเรา
—–
Thailand Phil announces the postponement of our concerts in May due to the new outbreak of Covid in Thailand. Stay tuned to our Facebook and Instagram for future announcements and new online content.
—–

Our principal timpanist, Wannapha Yannavut, takes center stage with a performance of Miyake’s exciting “Elpis” Marimba Concerto. This concerto was commissioned and premiered by the Thailand Phil in 2011 and we are proud to perform it again in celebration of its tenth anniversary.  Maestro Scarano finishes the program with his interpretation of Tchaikovsky’s lush and ever-popular Symphony No. 5.

ซิมโฟนีหมายเลข 5 ของ ไชคอฟสกี คืองานเพลงคลาสสิกที่เป็นที่โปรดปรานของนักฟังมาทุกยุคสมัย และเราอยากนำมาให้คุณได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นคุณจะได้ฟังงานของ ดโวชาค ผู้ขึ้นชื่อเรื่องการผสมสำเนียงดนตรีพื้นบ้านเชคลงไปในขนบงานดนตรีคลาสสิก ซึ่งใน Czech Suite นั้นสะท้อนรสนิยมดังกล่าว และที่น่าตื่นตาตื่นใจคือการบรรเลงเดี่ยวมาริมบา หรือระนาดฝรั่ง ผลงานของ คาซึโนริ มิยาเกะ นักประพันธ์ชาวญี่ปุ่น บรรเลงโดย วรรณภา ญาณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มเครื่องกระทบของเรา

Concerts:

  • Friday, 14 May 2021 / 7:00 pm / Prince Mahidol Hall
  • Saturday, 15 May 2021 / 4:00 pm / Prince Mahidol Hall

Conductor: Alfonso Scarano

Soloist: Wannapha Yannavut, marimba

Program:

  • Antonín DVOŘÁK: Czech Suite, Op. 39 (23’)
  • Kazunori MIYAKE: “Elpis” Marimba Concerto (15’)
  • Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY: Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 (44’)

Salaya Link shuttle bus available at BTS Bang Wa Station: www.music.mahidol.ac.th/salayalink