พันธกิจ

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย ในการดูแลของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงทีพีโอมีพันธกิจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในประเทศในการสร้างแรงบันดาลใจ มอบความบันเทิง และให้ความรู้แก่ผู้ชมซึ่งมีหลากหลาย ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ผ่านการแสดงดนตรีซิมโฟนิก ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังสืบทอดมรดกทางเสียงดนตรีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไป วงทีพีโอมุ่งมั่นในการสร้างชื่อเสียงทางด้านการแสดงดนตรีอันยอดเยี่ยมผ่านคอนเสิร์ตต่างๆ การบันทึกเสียง และการร่วมมือกับศิลปินรับเชิญ อีกทั้งวาทยกรที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั่วโลก

วงทีพีโอทุ่มเทในการแสดงดนตรีทุกรูปแบบและทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลาสสิกของทางตะวันตก ดนตรีเอเชีย และดนตรีพื้นเมืองของไทย นอกจากนี้ วงทีพีโอยังได้รับหน้าที่ในการแสดงผลงานใหม่ๆ ของนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคและระดับชาติอีกด้วย

วงทีพีโอซาบซึ้งในผู้มีอุปการคุณและผู้สนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วงทีพีโอมีความต้องการที่จะร่วมงานกับผู้ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน เพื่อนำมาซึ่งการแสดงดนตรีที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทย