คอนเสิร์ตยามเย็น กับเพลงของพ่อ

คอนเสิร์ตยามเย็น กับเพลงของพ่อ
A Charity Concert
โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
และศิลปินชั้นนำของประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
ณ มหิดลสิทธาคาร